top of page

W.V.V.K. vzw participeert in volgende organisaties en projecten

Evikey brengt gezondheidsactoren en Evidence Based Practice actoren samen in een netwerk om de kwaliteit en de doeltreffendheid van de gezondheidszorg te verbeteren.

Het netwerk organiseert ook de samenwerking tussen de expertisecentra gespecialiseerd in EBP, en heeft tot doel om:

  • De kwaliteit en de doeltreffendheid van de gezondheidszorg te verbeteren

  • De gezondheidszorgprofessionals te voorzien van betrouwbare, gevalideerde en up-to-date wetenschappelijk onderbouwde informatie

  • De toepassing en de cultuur van EBP in België te bevorderen

Ebpracticenet is een digitale databank met Evidence Based richtlijnen en informatie voor Belgische zorgverleners. Via een online platform stellen ze onderbouwde praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, kritische artikelbesprekingen, patiëntenbrochures, meetinstrumenten en audiovisueel materiaal ter beschikking. De combinatie van wetenschappelijke evidentie, ervaring en expertise van de zorgverlener enerzijds, en de wensen en voorkeuren van de patiënt anderzijds, zorgt voor het ontstaan van Evidence Based Practice.

 

De focus bij Ebpracticenet ligt vooral op gevalideerde richtlijnen en andere nuttige informatie. Alle informatie die gepubliceerd wordt op ebpracticenet is goedgekeurd door Cebam (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine). Daarnaast erkennen ze ook de expertise van de zorgverleners en houden ze rekening met de belangen van de patiënt. Deze gouden driehoek vormt de rode draad van onze gemeenschappelijke visie op kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

logo worel.png

Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerstelijn (WOREL) is een multidisciplinaire wetenschappelijke organisatie in België die zich bezig houdt met de ontwikkeling en herziening van richtlijnen voor gezondheidswerkers actief in de eerste lijn. De werkgroep bestaat uit experts uit verschillende disciplines, waaronder algemene geneeskunde, psychologie, farmacie, verpleegkunde, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, enz.

Ze fungeren ook als centraal aanspreekpunt voor richtlijnprojecten, bevorderen communicatie met Belgische partners, en ondersteunen de verspreiding van richtlijnen in Evidence-Based Practice tools, in samenwerking met het Evikey-netwerk.

 

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners in Vlaanderen die werken rond het thema val- en fractuurpreventie, zowel bij thuiswonende ouderen als ouderen die in een residentiële setting verblijven. Voor beide doelgroepen zijn er verschillende opdrachten waarvoor meerdere werkgroepen worden opgericht.

De opdrachten situeren zich binnen drie resultaatgebieden rond het thema valpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven:

  • Het aanbieden van informatie, documentatie en advies

  • Het ontwikkelen van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd zijn

  • Het ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met begrip van deskundigheidsbevordering.

valpreventie.png
logo cebam_edited.jpg

CEBAM, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (EBM), is een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut dat zich richt tot zorgverleners, patiënten en gezonde burgers.

Tot hun kerntaken behoren:

  • Het organiseren van cursussen die zorgverstrekkers helpen om in hun dagelijkse praktijk gebruik te maken van Evidence-Based Practice.

  • Het valideren van klinische praktijkrichtlijnen en geven van methodologische ondersteuning aan Belgische richtlijnontwikkelaars.

  • Het evalueren van output van Evidence-Based Practice binnen de eerste lijn.

logo_axxon.png

De Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten (AXXON), vertegenwoordigt de kinesitherapeuten in België en zet zich in voor de beroepsverdediging op verschillende niveaus. De missie omvat het versterken van het imago van de kinesitherapie, het garanderen van haar plaats in de gezondheidszorg, en het promoten van wetenschappelijk gefundeerde zorg in samenwerking met bevoegde overheden. AXXON draagt hiermee bij aan de versterking van de kinesitherapiegemeenschap en het waarborgen van hoogwaardige zorg in België.

logo-claudicatiocare.png

ClaudicatioCare is een geïntegreerd zorgnetwerk dat informatie voor patiënten met Claudicatio Intermittens samenbrengt, en patiënten, kinesitherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioCare streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in België.
Dit project wordt getrokken door AXXON. De opleidingen en feedback worden verzorgd door W.V.V.K. vzw.

bottom of page