top of page

W.V.V.K. vzw participeert in volgende organisaties en projecten

EBPracticeNet

W.V.V.K. vzw is stichtend lid van EBPracticeNet vzw en heeft de visie en missie van EBPracticeNet onderschreven.

 

Info over EBPracticeNet vind je terug op: www.ebpracticenet.be.

 

W.V.V.K. vzw is lid van de Algemene vergadering, van de raad van bestuur van EBPracticeNet en neemt deel aan het redactiecomité. 

David Vandeput is gemandateerd namens W.V.V.K. vzw bij EBpracticenet als redacteur voor het kinesitherapeutisch werkveld.

 

Doelstelling

De kinesitherapie en zijn beoefenaars vertegenwoordigen in deze door de overheid gefinancierde vereniging.

Actief meewerken aan het beleid en de disseminatie van EBM-informatie naar de zorgverstrekkers en naar de kinesitherapeuten in het bijzonder.

 

Processen

Deelname aan Algemene vergadering (2x/jaar)

Deelname aan raden van bestuur (4x/jaar)

Deelname aan redactiecomités (4x/jaar)

Initiatieven nemen of meewerken aan initiatieven die er toe bijdragen dat EBM-informatie bij de kinesitherapeut komt.

Meewerken aan studies: vb masterthesissen (UHasselt)

Coördinatie van taken die opgenomen worden

Participeren aan de werkgroep EBM van Pro-Q-Kine vzw

ICF-platform

W.V.V.K. vzw is lid van het ICF-platform.

Hier vind je meer info over het ICF-plaform.

Het ICF-platform wil de biopsychosociale visie op het functioneren van mensen promoten. Het platform stimuleert hiertoe het gebruik van de ICF als middel voor het omzetten van deze visie in het handelen op een toegankelijke manier.
Het ICF-platform verenigt mensen van verschillende sectoren en disciplines en is gericht op het uitwisselen van kennis en expertise.

Claudicatiocare.be

Fons De Schutter en Bruno Zwaenepoel, beiden bestuurders van W.V.V.K. vzw trekken dit project voor W.V.V.K. vzw.

 

Hier vind je meer info over ClaudicatioCare.

ClaudicatioCare is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, kinesitherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioCare streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden in België.

Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen

tTheo Hamblok, bestuurder van W.V.V.K. vzw, is lid van de raad van bestuur van het EVV.

Hier vind je meer info over het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen.

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners in Vlaanderen die werken rond het thema val- en fractuurpreventie, zowel bij thuiswonende ouderen als ouderen die in een residentiële setting verblijven. Voor beide doelgroepen zijn er verschillende opdrachten waarvoor meerdere werkgroepen worden opgericht.

De opdrachten situeren zich binnen drie resultaatgebieden rond het thema valpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven:

  • Het aanbieden van informatie, documentatie en advies

  • Het ontwikkelen van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd zijn

  • Het ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met begrip van deskundigheidsbevordering.

Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerstelijn (Worel)

Fons De Schutter, bestuurder van W.V.V.K. vzw, is lid van de werkgroep als effectief lid; David Vandeput, eveneens bestuurder van W.V.V.K. vzw, is plaatsvervangend lid.

 

Hier vindt je meer info over de werkgroep eerstelijnsrichtlijnen.

De werkgroep richt zich op het ontwikkelen van richtlijnen voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Samenwerking met andere partners of disciplines die zich richten op het ontwikkelen van richtlijnen binnen de gezondheidszorg kan ook worden opgenomen.

bottom of page