top of page

Registratie KMO-Portefeuille

 

Indien u voor een betaling van de opleiding heeft gekozen voor de KMO-Portefeuille subsidiëring, kan u hier de handleiding vinden.

De aanvraag, de verwerking, de toekenning en het beheer van de subsidie gebeurt volledig via een elektronische ondernemerschapsportefeuille. De verwerking en de betaling van de subsidiemaatregel is toegewezen aan de firma Sodexo.

 

Vooraf belangrijk om te weten:

 • U dient als zelfstandige geregistreerd te zijn vanaf het 3de trimester (juli-aug-sept) van het vorig jaar om in aanmerking te komen voor subsidies.

 • Registratie en aanmelding onderneming KMO: Hier

 • Aanvraag is mogelijk voor vrije beroepen, kleine of middelgrote ondernemingen gelegen in het Vlaams Gewest, ondernemingen uit de privé-sector (meer uitleg zie hier).

 • Subsidie van 30% van het opleidingsbedrag

 • De aanvraag dient u uiterlijk 14 dagen voor het begin van de opleiding in, zodat de betaling ons bereikt voor de start van de cursus.

 • U betaalt alleen via de KMO-portefeuille, en dus niet rechtstreeks aan W.V.V.K. vzw.

 

Na inschrijving voor een opleiding bij W.V.V.K. vzw ontvangt u binnen de 5 werkdagen een factuur van W.V.V.K.. U kunt in afwachting de subsidie-aanvraag indienen. De factuur heeft u nodig om de betaling via de KMO-portefeuille af te ronden.

Als u bij KMO-portefeuille bent geregistreerd, kunt u een aanvraag voor uw gekozen opleiding indienen.  Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Dienstverlener: W.V.V.K. vzw

 • Dienst: Opleiding

 • Registratienummer: DV.O236716 (DV.O als letters en xxxxxx als cijfers)

 • NACE-code: 86909 (overige menselijke gezondheidszorg)

 • Uren overeenkomst: ….u

Gelieve zeker de juiste dienstverlener in uw aanvraag in te vullen. Zoniet komt de aanvraag niet bij ons terecht en kan deze niet goedgekeurd worden.

Na het storten van uw eigen bijdrage ontvangt u een bevestiging van de KMO-Portefeuille dat de subsidie werd toegevoegd. 

Let op: Hierna dient u nog de factuur te betalen via het platform van de KMO-Portefeuille. Deze laatste stap is cruciaal om uw inschrijving te bevestigen.

Hierbij de link van de KMO-portefeuille met een stappenplan.

bottom of page