top of page

Valentin Schroyen

- Lic. Kinesitherapie

- Voorzitter W.V.V.K. vzw

- Hoofdlector aan de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Faculteit voor        Geneeskunde en Levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt.

- Lid van de Algemene Vergadering en van de werkgroep onderzoek en ontwikkeling van het ICF-

  platform vzw.

Annelies Stouten.jpg

Annelies Stouten

- Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale     

  aandoeningen

- Ondervoorzitter W.V.V.K. vzw  

- Postgraduaat in de gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie

- Zelfstandig kinesitherapeut/manueel therapeut

- Partner van het expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)

Nicolas Sabbe

- Lic. Kinesitherapie

- Penningmeester W.V.V.K. vzw

-  Deelname aan vergaderingen binnen EBMPracticeNet vzw als plaatsvervangend lid voor de     

  algemene vergaderingen en medewerking aan workshops voor het ontwikkelen ven de nieuwe

  website ebpracticenet.

- Deelname aan verschillende meetings in het kader van KCE projects (oa."Low back pain and    

  radicular pain: development of a clinical pathway").

- Lid van de werkgroep EBM binnen Pro-Q-Kine vzw.

Fons De Schutter

- Lic. Kinesitherapie

- Zelfstandig kinesitherapeut

- Bestuurder W.V.V.K. vzw

- Voorzitter Pro-Q-Kine vzw

- Voorzitter EBPracticeNet vzw

- Ondervoorzitter WOREL (Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen EersteLijn)

Jean-Raphaël de Caluwé

- Lic. Kinesitherapie

- Voorzitter W.V.V.K. vzw

- Lid van de werkgroep Kwaliteitsindicatoren Pro-Q-Kine

- Bestuurder KVWV Koepelvereniging van Wetenschappelijke Verenigingen 

David Vandeput

- Kinesitherapeut & Manueel Therapeut, MSc

- Bestuurder W.V.V.K. vzw

- Bestuurslid MIB

- EBPracticenet Redactie voor Kinesitherapie

- Senior Lecturer voor het McKenzie Institute International

- Wetenschappelijke medewerker KULeuven

Bruno Zwaenepoel

- Kinesitherapeut

- Bestuurder W.V.V.K. vzw

- Penningmeester Pro-Q-Kine vzw

- Voorzitter kring Kinesitherapeuten Gent vzw

- Coördinerend hoofdredacteur ebpracticenet vzw

bottom of page