top of page

Missie en visie bijscholingsbeleid W.V.V.K.

De missie van de Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Kinesitherapeuten (W.V.V.K.) is om kinesitherapeuten te informeren over de recentste wetenschappelijke ontwikkelingen op gebied van kinesitherapie.

Via het organiseren van bijscholingen wil de W.V.V.K. de kwaliteit van het kinesitherapeutisch handelen verbeteren. Deze kwaliteit wordt in grote mate bepaald door de kennis, de vaardigheid en de attitude van de practicus. Het verbeteren van de kennis, de vaardigheid en de integratie van beiden in het klinisch redeneren vormen de hoofddoelstellingen van de bijscholingen.

Wat betreft de kennis staat het concept van de ‘evidence based practice’ centraal. Vaardigheden omvatten zowel de technische als de communicatieve vaardigheden. Het integreren van nationale en internationale richtlijnen wordt beschouwd als een basisvaardigheid van de toekomstige kinesitherapeut. De opleidingen bestaan dan ook uitsluitend uit onderwerpen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en waarvan de effectiviteit van de inhoud is aangetoond aan de hand van gedegen effectstudies.

Voortbouwend op deze missie wordt binnen de georganiseerde bijscholingen gekozen voor activiteiten (opleidingen, lezingen, peer reviews) waarin het accent ligt op de integratie van de richtlijnen binnen het domein van de aangeboden onderwerpen. Dit betekent dat er gerefereerd wordt naar actuele richtlijnen en dat de concepten en aanbevelingen uit de richtlijnen worden opgenomen in de diagnostische en therapeutische verrichtingen. Er wordt getoond waar de deelnemers ‘evidence based’ informatie kunnen raadplegen (richtlijnen, meetinstrumenten) en hoe deze kan geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk. Tevens wordt in de bijscholingen bijzondere aandacht besteed aan het hanteren van gevalideerde meetinstrumenten en hoe deze het klinisch redeneren kunnen ondersteunen.

bottom of page