Wetenschappelijke evidentie in je praktijk.

Wetenschappelijke evidentie in de praktijk

Nieuws van de maand

Kinesitherapie na heupfractuur

Klinische praktiche richtlijn voor kinesitherapie na een fractuur van de heup

Klinische praktische richtlijn voor kinesitherapie na een fractuur van de heup.

Heupfracturen resulteren in hoge mortaliteitscijfers (18-31% na één jaar) en hebben een aanzienlijke impact op het functioneren van oudere personen. Cohortstudies suggereren dat slechts 40 tot 60% van de personen die overleven het functioneringsniveau van vóór het ongeval behalen.

 

Het recent opgerichte Fragility Fracture Network (FFN) (Dreihofer et al, 2018) roept in haar ‘Global Call to Action’ op tot een systematische aanpak en poneert de volgende punten om het management na een heupfractuur te verbeteren:

  • Acute multidisciplinaire zorg;

  • Een snelle secundaire preventie na het optreden van de fractuur ter preventie van toekomstige fracturen (e.g. valpreventie);

  • Voldoende lang behandeltraject na de hospitalisatie vanwege het traag verloop van het herwinnen van de functionaliteit.

 

Het belang van een postoperatieve revalidatie als onderdeel van het management na een heupfractuur wordt sterk aanbevolen. Meer zelfs, studies tonen aan dat ten gevolge van een intensieve revalidatie niet enkel de functionaliteit toeneemt, maar dat ook de mortaliteitscijfers significant afnemen.

Voor de kinesitherapie zijn er tot op heden echter slechts een beperkt aantal richtlijnen die het kinesitherapeutisch handelen voldoende wetenschappelijk onderbouwen. De recentelijk gepubliceerde richtlijn van de American Physical Therapy Association (APTA) brengt daar verandering in, en geeft aan welke diagnostische en therapeutische interventies aangewezen zijn voor de kinesitherapeut.

McDonough CM, Harris-Hayes M, Kristensen MT, et al. Physical therapy management of older adults with hip fracture. J Orthop Sports Phys Ther. 2021;51:CPG1-CPG81.

Lees of download het artikel hier.

Het W.V.V.K. lidmaatschap

Jouw voordeel.

Wat haal je hier uit?

Als W.V.V.K.-lid geniet u van €40 korting op een jaarabonnement op het navormingstijdschrift PHYSIOS met  geaccrediteerde online toetsen!

Met dit abonnement hebt u ook onbeperkte toegang tot het besloten deel van de Physios-website met de volledige bibliotheek van alle eerder gepubliceerde artikelen en video’s (va 2009).

Het volledige tijdschrift is te lezen op de tablet en smartphone.

Bekijk hier alvast de website van PHYSIOS.

Word hier lid.

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
Image by JESHOOTS.COM

 Agenda

 Valpreventie.be

 EU Falls Festival 2021 - Call for Abstracts and Registrations

***If you would like to stay updated about the EU Falls Festival 2021 please give us permission via this

form to continue to use your email address in the further communication about EU Falls Festival 2021.***

 

Since 2015 the European Falls Festival brings leading academics, researchers, health care practitioners, clinicians, industry representatives and key stakeholders from across the globe together to celebrate best practice research and innovation in the multidisciplinary study and implementation of falls prevention in older people.

We are proud to announce that the EU Falls Festival 2021 will be coming to Leuven, in the heart of Belgium and the heart of Europe, from April 15 till April 16, 2021. As a vibrant university town, Leuven combines academic rigour with the art of enjoying. Abstracts Submission and

 

Registrations for EU Fall Festival 2021 is now open!  Lees meer!

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Vrijwilliger

 Agenda

Valpreventie.be

Wil jii graag expert worden in valpreventie bij ouderen?
Volg dan de opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen'.

Tijdens deze vierdaagse opleiding verbreden professionele zorgverleners hun kennis en vaardigheden rond valpreventie bij ouderen. Het multidisciplinaire, praktijkgerichte en interactieve karakter van de opleiding draagt bij tot een goede implementatie in de eigen praktijkwerking. Naast wetenschappelijke bevindingen komen casuïstiek, groepsdiscussies en praktijkvoorbeelden aan bod. Na de opleiding ontvangen deelnemers een gepersonaliseerd getuigschrift en kunnen zij toetreden tot het Expertennetwerk Valpreventie.

Meer info vind je hier!